…design pro SKUTEČNÉ stroje od roku 1997

Co pro mne znamená design?

Pracuji v oblasti průmyslového designu strojů a technických zařízení profesionálně od roku 1997 – proto směruji odpověď osobního vyjádření jen k této užší oblasti designu.

Osobní pocit a vysvětlení … co pro mne znamená design?

Design – přirozený klukovský zájem o automobily, jak o sportovní tak i nákladní, vlaky, lokomotivy a stavební stroje kolem nás již od útlého dětství. Velmi mne toto ovlivnilo. Obdivoval jsem tehdy spíše nejdříve působení síly, mohutnosti a výkony těchto strojů. Velmi na mne zapůsobili i lidé, kteří tyto mnohdy i velmi mohutné stroje uměli skvěle ovládat. Postupně jsem stále více vnímal i vnější vzhled technických zařízení. Stavba malých modelů mne přibližovala nejen k těmto vnějším tvarům, ale i k jejich vlastní konstrukci.

…Díky tedy za nasměrování zájmu v dětství.

prohlédněte si modely zhotovené v dětských letech

Design – s dalším postupem růstu a vzdělání se u mne propojovala rovnoměrně zvědavost, jak se tyto stroje tvoří nejen z hlediska technického provedení a vlastní funkce, ale současně odhalit tvorbu vzhledu prvků a začlenění do celé sestavy i celkovou tvarovou kompozici strojů. Osobně jsem uvnitř sebe skládal obdiv tvůrcům těchto strojů – konstruktérům a designérům.

…Díky tedy za seznámení se s technikou.

Design pro mne znamenal dále velkou motivaci pro absolvování technického strojního vzdělání ve spojení i s výtvarným vzděláním k cíly splnit si sen a podílet se také na tvorbě těchto úžasných strojů.

…Díky tedy za motivaci ke vzdělání.

Design pro mne znamenal i velmi důležité setkání s výjimečnou osobností v tomto oboru: s Prof. Ing. Arch. Otakarem Diblíkem. Studium u něho v ateliéru VŠUP Praha, spolupráce na projektu designu tiskařských strojů z Dobrušky a zdůraznění vzájemného vztahu „stroj a člověk-obsluha“ – to bylo pro mne opět doplnění významu tohoto slova.

…Díky tedy za krásnou, tvořivou a naplňující činnost.

Design pro mne osobně znamená splnění snu. Svoji prací i přístupem i postojem se snažím naplnit mé životní krédo…

…design pro skutečné stroje.