…design pro SKUTEČNÉ stroje od roku 1997

Bulldog

vysekávací automat

Příběh designu ve spolupráci s firmou SOMA je dlouhodobý.

Firma z Lanškrouna je soukromá a jejím výrobním programem v počáteční době pro polygrafii a obalový průmysl byla rekonstrukce flexotiskových strojů a vývoj řezaček kotoučů papíru. Dále pak již vývoj vlastních flexotiskových strojů a dalších zařízení. Dnes se řadí mezi přední světové výrobce v tomto oboru.

Příběh vysekávacího zařízení BULLDOG v souvislosti s aplikací designu je také zajímavý z dlouhodobého horizontu. Vysekávací automat SOMA-BULLDOG je stroj pro vysekávání víček z tenké kovové fólie za poměrně velké rychlosti. např. pro víčka kelímků jogurtů apod. Návrh prototypů a vývoj asi od 1998 – vyrábí se s vývojem dále.

Původní stav

Navrženému původnímu stavu konstrukce z hlediska designu dominoval velký předsazený elektrorozváděč s ovládacím panelem, za kterým bylo umístěno mechanické jádro stroje s vysekávací jednotkou a vedením pásu. Pás fólie byl odvíjen z konzoly z poměrně značně dopředu vysazených tenkých deskových bočnic, jednotka úpravy fólie a válce vedení pásu nad strojem. Pohony byly ze zadní strany bočnice, částečně zakrytovány. Nevýhodou z hlediska posouzení vzhledu a komfortu obsluhy byla nepříznivá poloha, tvar a velikost el. rozváděče (tento byl ve skutečnosti jen zčásti zaplněn el. prvky), který se musel daleko obcházet obsluhou při seřízení stroje a průchodu pásu fólie od navíjení po výstup z vysekávací jednotky - nevhodné z hlediska ergonomie a obsluhy panelu.

Zadání

Zde bylo obecným zadáním zakrytovat lépe stroj, ale zachovat přístup k mechanickým částem.

Studie řešení nového designu

Snahou úpravy designu po analýze celkového rozmístění mechanismů ve vztahu k obsluze a funkcím stroje vznikla myšlenka navrhnout větší kompaktnost stroje a tím snáze stroj zakrytovat do větších celků – zřetelnějších a geometricky výraznějších modulů. Přemístěním funkčních jednotek – viz nákresy skici původního stavu a nové verze (překrývající se) – se zdařilo jednak výrazně zmenšit půdorysné rozměry stroje, ale také zkrátit konzolu odvinu role (zmenšit případné vibrace odvíjené cívky a tím i celkově stroje – velmi důležité pro funkci stroje!). Velký nakupovaný standardní el. rozváděč nahradit vyráběnou, tvarově přizpůsobenou skříní na výšku a s menší hloubkou tak, aby se obsluha dostala blíže ke stroji a funkčním místům, lepší ergonomie ovládání a celkovému přehled o funkčním prostoru stroje.

Části průhledného krytu na jednotce úpravy fólie vpředu a pak výřezu ve spodní části na výstupu slouží také pro zvýšení bezpečnosti i přehledu obsluhy o výstupu materiálu. Snížila se tím i navenek hlučnost stroje. Zadní kryt pohonů se navrhnul jako celistvý kryt se svislým dělením. Volba odstínů a rozdělení na krytech je v návrhu logičtější a potvrzuje opticky stabilitu a tuhost stroje.

Nový návrh designu značně mění vzhled stroje a také předal podněty ke zlepšení mnohých funkcí stroje a koncepce uspořádání. Návrh byl přijat k realizaci úprav.

Skici

První návrhové skici již jasněji naznačily směr úprav a prakticky směřovaly blízko k finálnímu provedení.

Vizualizace

Vizualizace 3D CAD modelu mnohem více přiblížily a zpřesnily tvarové řešení krytů a celkový dojem nového designu v perspektivních pohledech z více stran. Také byla využita možnost nabídnout snáze verze designu pro výběr.

Realizace

SOMA BULLDOG je zaveden do výroby asi od roku 2001. Nové provedení stroje koncepční změny a design zajisté přinesly další přidanou hodnotu do tohoto výrobku pro českou vývojovou a výrobní firmu a úspěšné rozšíření mezi stále se rozšiřující zákazníky i pro současnou firmu SOMA Engineering, Lanškroun.

Ocenění

„Stroje s novým designem jsou na polygrafických výstavách DRUPA oceňovány konkurencí a architekty.“

Vyjádření Ing. Ladislava Vernera, majitele a zakladatele firmy SOMA Lanškroun.

Návrhy designu a celkové provedení Vysekávacího automatu SOMA BULLDOG byly oceněny odbornou porotou v soutěži designu Design Centra České republiky „Vynikající výrobek a vynikající design“ v roce 2005. Skvělé potvrzení pro skvělý design, který také určitě přispěl svojí měrou k dlouhodobému životu tohoto výrobku ve výrobě firmy SOMA a.s. a k jeho dlouhodobé oblibě u zákazníků celého světa.

Další vývoj

Stroj je vyráběn i v současné době (tj. rok 2020) s dalšími úpravami v duchu inovací ostatních strojů SOMA Engineering. Tvarové pojetí designu je zachováno, dochází k aktualizaci ovládacích prvků dle vývoje elektroniky a také doplněny další části funkce stroje. Nadčasový design stroje BULLDOG je nadále poplatný současné technice, drží krok a je důkazem dobře i hodnotné, provedené práce designéra nejen v oblasti vnějšího vzhledu stroje.