…design pro SKUTEČNÉ stroje od roku 1997

Technologické linky

Původní stav

Konstrukce základu technologických linek původního provedení a designu byla obvykle složená z nakupovaných komponentů systému duralových profilů, spojovacích, výplňových prvků krytů a nebo z rámů svařených z velkých ocelových profilů, a dále zpracovaných nástřikem a montážními operacemi dalších prvků. Pro zpracování nových zakázek vždy bylo nutno navrhnout a zkonstruovat vždy nové řešení.

Také na části rámů bylo mnoho výrobních a montážních operací.

původní stav provedení konstrukce linek

Zadání

„Cílem firmy KROFIAN je stát se předním evropským dodavatelem technologických linek. Pokuste se navrhnout inovační změny v designu. Důvěřuji Vám a těším se na Vaše návrhy pro realizaci tohoto cíle.“

Vyjádření majitele firmy p. Jakuba Krofiána.

Zadavatel požadoval od designéra řešení jednak originálního nového vnějšího vzhledu technologických linek, ale i případně zásah do samotné koncepce návrhu a výroby základu linek a úzké provázání s vnějším tvarem krytů. Zde bylo ponecháno designérovi volné pole pro nové řešení s určením cíle efektivnější návrh a výroba linek a nový osobitý firemní styl vnějšího designu výrobků firmy KROFIAN CZ. Začátek spolupráce od roku 2013.

Studie řešení nového designu

Nové řešení se nabízelo pro řešení změnou hlavního nosného prvku rámu, kde byl navrhnut nový systém stavebnicového modulu – tzv. „K-modul“, skeletového typu.

navrhované řešení K-modulu

Základ linky je tedy složen z modulů, které mají několik tvarových a rozměrových verzí, ale vždy mají shodné důležité rozhraní pro mechanické spojení modulů a instalace funkčních prvků, rozvodů energií. Také důležité shodné prvky pro montáž vnějších krytů pro různé provedení krytů – pevné panely, dveře, průhledy, rohy, výplně a také ovládací panely. Návrh a stavba linky od samého začátku se již pak odvíjel jako stavebnice se známými parametry velikosti modulů rámu použité z vytvořené databáze, ale i z modulů krytů. Také cenová kalkulace byla již přesněji zpracována – tento způsob urychlil návrh pro cenovou nabídku k zákazníkovi s možností předložit velmi brzy layout řešení linky ke schválení.

navrhované řešení krytování

Nové řešení designu a koncepce konstrukce bylo přijato kladně, zhotoven prototyp rámu a krytů a řešení zavedeno do výroby pro další nové linky.

Vizualizace

Podrobný návrhový 3D CAD model nového designu byl použit i pro foto vizualizaci návrhů k výběru zákazníkem. Důležitým úkolem bylo od zadavatele odlišit verze linek pro typy přímá linka nebo linky v kruhovém uspořádání. Také zaměření pro obor Automotiv, Chemical, Medical a Electronic bylo nutno zvýraznit vnějším designem specifickými prvky – viz vizualizace návrhů.

Vizualizace návrhů technologické linky přímé
Vizualizace návrhů technologické linky v kruhovém provedení
Vizualizace návrhů linky pro automobilový průmysl

Realizace

Designér vytvořil výrobní dokumentaci pro výrobu prototypu základních modulů rámu a nového krytování – po schválení prototypu byla vzorová výrobní dokumentace předána do firmy pro další konstrukční práce již prováděnými k dalším zakázkám kmenovými konstruktéry firmy KROFIAN CZ.

Návrh koncepce stavby základu linek a nový design krytů je realizován a od roku 2013 v sériové výrobě. Firma KROFIAN CZ se stala přední firmou v oboru výroby technologických linek pro automatizaci výroby v různých oborech nejen v České republice, ale také je vyhledávána mnohými zahraničními firmami.

Karusel LUKOV
Karusel Zbrojovka

Další vývoj

Úspěšné řešení integrace nového designu rámu i vnějších krytů znamenala pro firmu potvrzení správnosti cesty pro inovace. V roce 2017 dochází k zadání pro novou generaci designu „K-design 2017“ pro MEDIGLOBE.

Nové řešení zachovává modularitu stavby a designu, přichází změna v ovládacích panelech – „K-Control 2018“, v grafice technické dokumentace a v dalších souvisejících prvcích firemní Corporate Identity KROFIAN CZ.