…design pro SKUTEČNÉ stroje od roku 1997

Archové ofsetové tiskové stroje

Novodobá historie vývoje designu tiskových strojů z Dobrušky po roce 1989 se spoluprací designérů prof. Ing. arch. Diblíka a postupného samostatného působení designéra Ing. Jaromíra Chmelaře

Původní do celého světa exportované stroje Adamovských strojíren k.p. řady ROMAYOR a DOMINANT byly vyráběné s designem krytů dle návrhů Ing. arch. Otakara Diblíka a arch. Štefana Malatince. Vyvíjely se a vyráběly i v Dobrušské divizi firmy ADAST Adamov.

V roce 1994 byl opět pozván profesor Ing. arch. Otakar Diblík pracovníky vývojové konstrukce již samostatných Dobrušských strojíren a.s. ke spolupráci na nové generaci ofsetového tiskového stroje řady POLLY 74. Vedoucí projektant nového stroje byl zkušený konstruktér pan Václav Kašpar, který se svými spolupracovníky pana profesora Diblíka znal z již předchozí spolupráce pro Adamovské strojírny při vývoji strojů v ADASTu Dobruška. Zde také dochází k prvnímu kontaktu pana profesora Diblíka pro výuku designu s konstruktérem Jaromírem Chmelařem. Ten po ukončení postgraduálního studia v ateliéru u pana profesora Diblíka postupně převzal funkci firemního designéra krytů tiskových strojů.

Prof. Ing. arch. Otakar Diblík

Designér jenž v 50. a 60. letech 20. století působil v oblasti průmyslového designu zejména dopravních prostředků. Pro Karosu Vysoké Mýto navrhoval interiér autobusu ŠKODA 706 RTO LUX a nástavby nákladních vozů, pro Let Kunovice interiér a knipl letounu L 200 Morava, pro automobilku Tatra karoserii osobního vozu, pro Škodu Plzeň tvar první elektrické rychlíkové lokomotivy S699 (nyní 32E) zvané „Laminátka“, pro ZKL nový tvar karoserie traktoru Zetor Crystal. Ve druhé polovině 60. let se podílel na vývoji tiskařských strojů pro Adamovské strojírny. Roku 1968 odešel do Itálie, kde působil u firmy Bonetto v Miláně. Po návratu do České republiky v roce 1990 působil jako vedoucí a profesor atelieru Průmyslového designu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové (VŠUP Praha). Viz také rozhovor s Otakarem Diblíkem na stránkách CZECHDESIGN.

Původní stav designu

K tvorbě vzhledu krytů tiskařských strojů ADAST byli přizváni již dříve kvalitní designéři. Kryty byly navržené vždy na vysoké úrovni estetiky, výrazné linie a řešení designu i detailů byly řešené důsledně a ergonomicky. Stroje byly exportovány jako žádané zboží do tiskáren celého světa i před rokem 1989 a proto musely kryty respektovat i náročné bezpečnostní předpisy a vzhled.

Zadání

Pro vývoj nové generace tiskařských strojů POLLY z osamostatněné firmy z Dobrušky (s již novým jménem společnosti Dobrušské strojírny a.s.) s inovací celkové koncepce stroje, pro tisk většího formátu papíru B2 a uspořádáním složitých mechanismů pro lepší vedení papíru a tisk pod vedením zkušeného šéfkonstruktéra pana Václava Kašpara a jeho spolupracovníků bylo úkolem v co nejkratší době 12 měsíců zpracovat dokumentaci pro výrobu prototypu. Také byl požadavek zadání na vysokou úroveň vnějšího vzhledu, který by však respektoval další zlepšení ergonomie pro obsluhu a také zvýšené nároky na bezpečnost. Důležitá byla i originalita krytů tak, aby se výrazně nový stroj řady POLLY 74 odlišil od nyní již konkurenčních strojů DOMINANT řady 706 z firmy ADAST Adamov. Nový stroj z Dobrušky tak vynikal, mimo jiné, velmi nízkou stavbou rámu a tím byl předurčen i celkový vzhled této nové generaci strojů a pro obsluhu i pohodlný přístup k mechanismům při údržbě a obsluze.

Studie řešení nového designu – skici

Designér profesor Diblík nejdříve rozpracoval formou skic kreativně řešení designu krytů hlavních částí stroje (tiskových jednotek) do více verzí. Zohlednil již zde nové řešení linií krytů s velkým důrazem na ergonomické požadavky, ovládání a tvarovou ladnost stroje. S ohledem na možnosti úprav konstrukčního strojního základu stroje, mechanismů a také výrobních možností krytů byly vybrány prvky krytování pro další krok zpracování finální studie.

Původní skici prof. Ing. arch. Otakara Diblíka – studie POLLY 74H. Rok 1994.

Studie řešení nového designu – model

V ateliéru Designu VŠUP byl vytvořen model designu stroje v měřítku 1:5 pro posouzení a reprezentaci nové generace spolupracovníkům a technikům ve firmě. Sloužil jako pomůcka pro postupné konstrukční práce na jednotlivých prvcích stroje – pomůcka pro prostorové řešení vnitřních částí stroje tak, aby se umístily pod kryty a design stroje byl čistý bez zbytečných výstupků apod. Model byl postupně upraven pro verzi s nízkým a vysokým vykladačem.

POLLY 74H – zmenšený model
POLLY 74H – zmenšený model v rozpracované fázi
POLLY 74 – ovládací panel

Pro stroje POLLY 74 pan prof. Diblík navrhl originální vzhled s ergonomicky jemně oblými hranami krytů ve vertikální linii. Důsledně řešil detaily krytů, ovladačů a řešení grafiky pro řídicí panely. Navrhl nové odstíny ve dvou stupních tyrkysové barvy, které oddělily vnější kryty světlým a vnitřní pruh krytů tmavým odstínem. Stroj tak získal na elegantní lehkosti.

Vizualizace

V období roku 1994 až 1997, kdy se stroj vyvíjel, vyrobil a poprvé předvedl jako úplně nový stroj POLLY 74H, bylo možné již postupným zaváděním výpočetní 3D CAD techniky zpracovat i vizualizace 3D modelu pro prezentaci a pro tvorbu technické průvodní dokumentace stroje.

POLLY 74H (roky 1994–1997)

Realizace

Po zhotovení konstrukční dokumentace 1994, výrobě prototypu stroje POLLY 74L a pak i verze POLLY 74H (vysoký vykladač) v letech 1995 až 1996 s odzkoušením a úpravách mechanismů pro tisk a vedení papíru a nového ovládání pomocí dotykového displeje, byl stroj vystaven roku 1997 na výstavě polygrafické a obalové techniky EMBAX Print 1997 Brno, kde stroj byl oceněn i zlatou medailí „Zlatý Embax Print 1997“.

Design stroje POLLY 474H byl v roce 2000 oceněn certifikátem Vynikající výrobek roku udělovaným Design centrem České republiky.
POLLY 274H – prototyp

Po dalších úpravách a doplnění vybavení – inovace roku 2000, změna ovládání a doplnění pultu POLLY CONTROL pro dálkové řízení barevnic a tiskového procesu, stroj obdržel označení POLLY 74 Prestige a začal se postupně dodávat do tiskáren celého světa.

POLLY 74H – první sériové provedení stroje

Vrcholné předvedení stroje bylo na výstavě DRUPA 2004 v Düsseldorfu, kde se již předvedl jako stroj na velmi dobré technické a designové úrovni.

POLLY 74H na výstavě Drupa 2004

Design dalších inovací stroje POLLY 74 již navrhuje Ing. Jarmír Chmelař samostatně.

Pro původní stroje s menší velikostí archů papíru A2 návrh designu strojů postupně přebíral Ing. Jaromír Chmelař a stroje obdržely označení typu POLLY 66. Dochází ke sjednocení stylu designu, ačkoliv jsou základy a uspořádání mechanismů zcela odlišné.

POLLY 66A – dřevěný model
POLLY 66A
POLLY CONTROL – pult dálkového ovládání řízení barevnic tiskového stroje

Typ POLLY 74H je dále inovován po roce 2000 z hlediska designu, mechanických funkcí a výkonu – pod označením POLLY 74B PRESTIGE se stává hlavním nosným typem výrobního programu firmy Grafitec s.r.o., Dobruška.

POLLY 74B Prestige (rok 2000)

Menší typy POLLY 66 také procházejí inovacemi, jsou označené POLLY 66 PERFORMER, designově také dále upravovány.

POLLY 66 PERFORMER

Po převzetí Grafitecu Dobruška koncernem KBA Radebul (Koenig & Bauer) roku 2005 se dobrušská firma přejmenovala na KBA-Grafitec a stroje POLLY 74 dostávají označení RAPIDA RA74 a postupně další inovace RAPIDA RA75, RA76 – také přichází nové řešení krytů a odstíny barev krytů s označením pro jednotné řešení strojů KBA. Menší stroje nesou označení KBA PERFORMA 66.

RAPIDA 66
PERFORMA 66
RAPIDA 75C
RAPIDA 75S
RAPIDA 76

I nyní koncepční řešení těchto strojů je postaveno na skvěle zpracovaném návrhu základu stroje od šéfkonstruktéra pana Kašpara z roku 1994, doplněné o inovace mechanismů, doplňků vybavení a ovládání a také s novým vnějším designem.

Postupné názvy společnosti

  • Adamovské strojírny k.p., Dobruška (před rokem 1989)
  • Dobrušské strojírny a.s., Dobruška
  • Grafitec s.r.o., Dobruška
  • KBA-Grafitec s.r.o. Dobruška
  • Koenig & Bauer Grafitec s.r.o.