…design pro SKUTEČNÉ stroje od roku 1997

Platit π80

povlakovací zařízení

Novodobé potřeby obrábění a dalších technologií ve strojírenství, ale i výrobků v jiných oborech (např. v hodinářství, lékařství – kloubní náhrady apod.), závisí funkčnost v mnoha případech na velmi dobré kvalitě povrchu a jeho vysoké tvrdosti. Toto je možné provést úpravou povrchu – povlakováním (např. PVD tvrdých vrstev). I v české republice bylo vyvinuto a je vyráběno zařízení se světovými funkčními vlastnostmi a parametry.

Vývoj a založení firmy pro povlakovací zařízení v české republice zajišťovali zkušení vývojáři v oboru pan RNDr. Pavel Holubář a pan Ing. Mojmír Jílek, následně pak se svým týmem spolupracovníků v Šumperku.

V dalším období došlo ke spojení se švýcarskou firmou, a tak pokračuje společný vývoj a prodej inovovaných povlakovacích zařízení s názvem PLATIT i jejich výroba v české republice.

Je zde zajímavý příběh nejen vzniku vlastní technologie povlakování, tohoto zařízení s obchodní značkou PLATIT π, ale i příběh vývoje vlastního designu vnějšího tvaru, který také určitou měrou napomohl dobrému jménu tohoto výrobku, ale i obchodnímu image výrobce.

Původní stav designu

Krytování prvních povlakovacích zařízení bylo zpočátku provedeno jako kryty pro zařízení určené do laboratorního prostředí: tedy účelně, jednoduše bez požadavku na tvarové řešení.

Vnější nosná rámová konstrukce z ocelových profilů, výplně krytů tvoří ploché desky z plechu s viditelnými upevňovacími šrouby. Mnohé instalace vedené po vnějšku – např. přívody medií do odklopného víka komory. Barevné řešení pouze odlišovalo rám od desek výplní krytování.

Stejná popiska pro obrázky týkající se původního stavu.

Zadání

Účelně zakrytovat povlakovací zařízení, výrazný jedinečný vzhled, respektovat vyrobitelnost v české republice, s cílem exportovat do průmyslu celého světa!

Vedení firmy však mělo další záměr: použití těchto technologických zařízení pro povlakování velmi tvrdé vrstvy rozšířit do menších středisek povlakování i přímo do výrobních firem – přiblížit tak proces úprav nástrojů uživatelům. Zařízení PLATIT by tedy mělo opustit „sterilní“ prostředí laboratoří a výzkumných středisek. Pro komerční účel tohoto výrobku, který by oslovil potenciální zákazníky nejen výkony a parametry, ale i vnějším vzhledem, bylo nutné řešit i design krytů. V tomto období (roky 2001–2002) bylo již krytování většiny obráběcích a výrobních strojů řešeno spoluprací s designéry.

Studie řešení nového designu

Záměrem bylo vytvořit design charakterizující vnitřní proces při povlakování – rotace karuselu s předměty v kruhové komoře a dále použití válcových tlakových nádob. Oblý tvar části krytů byl tedy určující pro vytvoření charakteristických prvků – dominantní prvek víka přední komory a na bocích zakrytování nasvislo uložených plynových tlakových nádob. Vše bylo pak nutné zakomponovat do skříňového tvaru základního tělesa. Bylo nutné respektovat servisní přístup do všech částí – kryty se tak dělí na jednotlivé moduly s možností barevné kombinace. Také ergonomie byla velmi důležitá – blízký přístup ke komoře a umístění ovládacího panelu se signalizací.

Skici

Pro designéra je rozhodující mít možnost několika linkami vyjádřit první „pocit tvaru“. Zpočátku pérové skici návrhu ručně kreslené byly pouze jako layouty myšlenky směru řešení nového designu v několika verzích pro výběr. Návrhy uspěly a bylo rozhodnuto vedením firmy pokračovat.

Vizualizace

Již v krátké době byl tvar nového zařízení ověřen také pomocí rozšiřující se 3D CAD podpory designu a konstrukce. První vizualizace napomohly fotorealističtěji přiblížit stínové znázornění návrhu a imitovat působení světla v tvarových částech krytů, jako ve skutečném prostředí. Také dochází již ke zpřesnění tvarů díky 3D CAD modelu na základě rozměrů konstrukčních částí zařízení.

Realizace

Návrh první konstrukční sestavy krytů v roce 2002 byl vytvořen následně v rámci další nabídky činnosti designu přímo designérem Ing. Jaromírem Chmelařem proto, aby byly dodrženy s jistotou tvarové a funkční prvky krytů přesně dle návrhu.

Provedena designérem i asistence při stavbě prototypu prvního povlakovacího zařízení PLATIT π80 (rok 2002). Krytování skvěle vyrobila zkušená firma na kryty strojů z plechu PZP KOMPLET a.s., Dobré u Dobrušky. Ta také zajišťuje i dále sériovou výrobu základu stroje s krytováním dalších řad a inovací typů PLATIT π.

Zákazník, který si na výstavě zakoupil jeden z prvních kusů zařízení Platit π80, nakázal okolo exponátu nainstalovat zábranu, aby nedovolil ostatním návštěvníkům výstavy dotknout se „jeho“ stroje. Tak moc se mu design líbil a vážil si zakoupeného zařízení.

Zaznamenaná historka na výstavě v Chicagu

Model

Firma PLATIT již v krátké době odhalila možnost zapůsobit na zákazníky i zmenšenými technickými modely zařízení PLATIT π v měřítku 1:7 a 1:15.

Modely s otevíracím víkem napomáhají vysvětlit funkci komory a prostorového uspořádání důležitých katod pro proces povlakování. Jsou věrnou tvarovou kopií designu. Používají se na světových odborných výstavách, kde je možno na malém prostoru úsporně a efektivně prezentovat celý široký výrobní program světově přední firmy v oboru povlakování PLATIT AG a na stánku přitom současně vystavit pouze jeden vzorový stroj.

Modelem zařízení jako dárkovou pozorností při nákupu skutečného stroje může firma vzbudit důvěru zákazníka – je hezké mít např. v kanceláři či showroomu model stroje, který zajišťuje provoz firmy.

Další vývoj

Velmi dlouhý příběh spolupráce firmy PLATIT AG a DESIGN Chmelař pokračoval a pokračuje i v roce 2020. Bylo vyvinuto mnoho následných typů povlakovacích zařízení PLATIT řady π: π300, π400, nové generace π111 (roky 2008–2009), π311 a π411 s výraznou modernizací tvaru, která je dále aplikována s barevnými úpravami i pro další inovaci generace PLATIT π111 Plus (411 Plus). Firma ve spolupráci se švýcarským grafikem promítá dále nové jednotné řešení v barevnosti i do dalších velkých zařízení PL1011, a π1511. Zmenšené modely jsou zadávány pro výstavní expozice i jako exkluzivní dárkové předměty zákazníkům.

V jednotném designu zařízení π bylo také řešeno veškeré příslušenství, vyráběné firmou v české republice PLATIT CZ, a.s. Šumperk a krytování ve spolupráci s PZP KOMPLET a.s.

Ocenění

Návrhy designu povlakovacích zařízení a jejich příslušenství pro provoz ve firmách bylo oceněné odbornou porotou v soutěži designu Design Centra České republiky „Vynikající výrobek a vynikající design“ v roce 2005. Skvělé potvrzení pro skvělý design, který také určitě přispěl svojí měrou světovému rozšíření použití a obchodnímu úspěchu firmy PLATIT CZ a PLATIT AG.