Nabídka

Studie, návrhy, skicy

 • Od převzetí zadání – souhrn požadavků na výrobek, konzultace, integrace designu do návrhu projektu
 • Studie řešení nového designu, úpravy stávajícího designu
 • Návrhové skici designu
 • Volba konečné varianty

Zpracování návrhu, 3D CAD model

 • 3D CAD model zpracování řešení designu, konečný návrh provedení prvků, detailů, barevnosti, atd.
 • Návrh ve 3D CAD programu (Autodesk Inventor)
  Výstupy: náhledy na výrobek, 2D výkresy, 3D modely (soubory dwg, sat, step, iges…)
 • 3D data pro rychlou výrobu prototypu metodou 3D tisku
  (Rapid prototyping)

Ovládací panely, grafika

 • Návrh ovládacích panelů, zpracování grafických podkladů pro výrobu štítků ovládacích panelů (program CorelDRAW)
 • Značky a symboly pro ovládání, označení výrobku, popisy, bezpečnostní značky

Výkresová výrobní dokumentace

 • Příprava konstrukčního řešení projektu designu
 • Návrh konstrukce
 • Zhotovení konstrukční dokumentace 3D CAD (Autodesk Inventor)
 • Výstupy: 3D CAD modely, 2D výkresy, exporty (dwg, pdf,…)

Fotovizualizace 3D CAD modelu

 • Zhotovení fotorealistické vizualizace návrhů designu ze 3D CAD modelu před vlastním fyzickým zhotovením prototypu výrobku
 • Vizualizace 3D CAD modelů výrobků na zakázku pro účely propagační, prezentační a dokumentační

Technické modely návrhů designu

 • Zhotovení technických modelů návrhů designu za účelem ověření vnějšího tvaru
 • Zhotovení technických modelů strojů a zařízení na zakázku, modely pro výstavní účely, archivaci a prezentaci
Studie
3D CAD model
Touchscreen
Výkresová dokumentace
Vizualizace
Model

... design pro skutečné stroje