Galerie

Projekty designu

Motto: Strojní zařízení a jakýkoliv výrobek je možno provést v principu tak, že může výborně sloužit a splnit požadované funkce a požadavky svého uživatele. Mojí snahou je však doplnit výrobek jako celek o další hodnoty – vzhledové, ergonomické, bezpečnostní, způsob ovládání, výrobní a technologické požadavky… v podstatě o vše, co je možno pod širokým významem slova design v technické praxi definovat při průmyslové výrobě.

Osobním cílem v této profesi je sladit technický a strojní projev výrobku s požadavky obsluhy stroje a navíc vyvolat při pohledu na stroj i příjemné estetické pocity. Tím, že stroj s designem na
vyšší estetické úrovni pomůže zlepšit pracovní prostředí pro obsluhu, vytvoří i určitý firemní styl vzhledu výrobku a také umožní samotnému výrobci a prodejci se lépe uplatnit v konkurenci ostatních výrobců, je velmi důležité pro další aktivity výrobce. Galerie realizovaných projektů designu je dokladem o významu této tvořivé spolupráce s výrobci-zákazníky.

Děkuji za důvěru s těším se na případnou další spolupráci s Vámi – stávajícími zákazníky, ale i s dalšími výrobci, kteří chtějí úroveň a nejen technické vlastnosti výrobků
pozvednout o další hodnoty výše a obstát v konkurenci.

Jaromír Chmelař

Technické modely

Motto: Skutečnost, které se můžeme dotknout a také obsáhnout pohledem v našem přirozeném prostoru žití, je téměř nezastupitelná. Technické modely mají i v dnešní době pokročilých vizualizačních technologií své místo.

Zvláště zmenšené technické modely strojních výrobků velkých rozměrů mohou výrobci posloužit pro lepší prezentaci nového výrobku na odborných veletrzích, prezentacích, v předváděcích místnostech firem, vzdělávacích institucí a škol a nebo při archivaci výrobků v oborových expozicích firem či v muzeu.

V mnohých případech zajišťují zmenšené technické modely strojů významnou funkci při komunikaci nejen s případným zákazníkem, ale i při spolupráci firem a týmů, které pracují
např. na tvarově, rozměrově či dispozičně složitém výrobku. Pro designéra je i další možností, jak výborně prezentovat tvarovou studii nového projektu.

Jaromír Chmelař

Konstrukční projekty

Motto: Realizovat myšlenku designu v průmyslové výrobě znamená předat velmi mnoho velice přesných a jednoznačných informací….

Pro výrobce, kteří mají zájem a případně mají nižší kapacity ve vývojových a konstrukčních odděleních, je jedním z řešení zadat část a nebo i tvorbu konstrukčních podkladů celého výrobku do externí firmy. Pak se může výrobce více věnovat vybraným konstrukčním uzlům výrobku, které jsou právě důležité pro vlastní funkci výrobku. Také se stroje skládají z částí velmi specifických provedením (vyžadují při konstruování specialisty v oboru s firemní znalostí problematiky) a pak dalších částí, které jsou obvyklé a charakterem provedení se opakující u mnohých výrobků – např. krytování, periferie, atd. Tyto části je možné řešit externí konstrukční spoluprací. Pokud je tato část výrobku i úzce spojená s návrhem designu, pak je výhodou i znalost problematiky této partie z hlediska navrhovatele designu a pak i zpracovatele konstrukční dokumentace.

Forma případné spolupráce závisí na rozsahu konstrukčního projektu, časových termínech a vzájemné dohodě se zákazníkem.

KBA

... design pro skutečné stroje